اخبار

 


 

 

حضور فعال شرکت طيف آسا در دومين نمايشگاه بين المللي بيمارستان سازي،تجهيزات و تأسيسات بيمارستاني

    

ادامه ...

حضور شرکت طيف آسا در نمايشگاه دومين کنفرانس ملي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت برق :

دومين کنفرانس ملي کاربرد GIS در مديريت صنعت برق 10 و 11 اسفند در دانشگاه بابلسر مي گردد.  

  گراميداشت روز صنعت و معدن:

انتخاب شرکت طيف آسا بعنوان واحد صنعتي نمونه و صنعتگر نمونه سال 1392

مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن و تجليل از صنعتگران نمونه    

ادامه ...

 

 

لوح تقدير صنعتگر نمونه سال 1392

 

لوح تقدير واحد صنعتي نمونه سال 1392